اسب آخال تکه و مرکز آلابای ترکمن در عشق آباد افتتاح شد

اسب آخال تکه و مرکز آلابای ترکمن در عشق آباد افتتاح شد

Tainynews – خبرگزاری های دولتی گزارش دادند ، مرکز انجمن پرورش اسب آخال تکه و انجمن بین المللی ترکمن آلابای در 21 آوریل در عشق آباد افتتاح شد.

در مراسم افتتاحیه رئیس پارلمان ، رئیس انجمن بین المللی پرورش اسب آخال تکه و انجمن بین المللی ترکمن آلابای ، سردار بردمیمحمدوف ، معاونان نخست وزیر ، مقامات ارشد دولت ، شهردار عشق آباد حضور داشتند.

سردار بردمیماهدیف در زمینه تأسیس مدال ، عضویت اعضای جدید در انجمن بین المللی آلابای ترکمن ، منبع همکاری امضا کرد. طبق گزارشات ، این انجمن متشکل از نمایندگان 11 کشور جهان ، بیش از 190 فرد حقیقی و حقوقی است.

Author: admin