20،000 دوز اولیه واکسن Sputnik-V وارد قرقیزستان می شود

20،000 دوز اولیه واکسن Sputnik-V وارد قرقیزستان می شود

Tainynews سرویس مطبوعاتی دولت گزارش داد: اولین گروه واکسن کرونا ویروس Sputnik-V به میزان 20،000 دوز وارد بیشکک شد.

اوایل روسیه توافق کرده بود که 500000 دوز واکسن به قرقیزستان ارائه دهد.

قرقیزستان قصد دارد بودجه ای برای خرید دسته دیگری از واکسن Sputnik-V پیدا کند.

Author: admin