ازبکستان پروازهای منظم چارتر به اسرائیل را از سر می گیرد

ازبکستان پروازهای منظم چارتر به اسرائیل را از سر می گیرد

Tainynews – خبرگزاری دونیو گزارش داد ، ازبکستان پروازهای چارتر را از تل آویو به تاشکند برای جذب گردشگر از سر گرفت.

در این گزارش آمده است که آژانس مسافرتی اسرائیل Asia Travel و Israir و شرکای تجاری در ازبکستان مبادلات مستقیم گردشگری را از سر می گیرند.

پروازهای منظم از 4 مه هفته ای انجام می شود.

پروازهای اسرائیل به منظور آوردن گردشگران از اسرائیل به ازبکستان انجام می شود.

پروازهای منظم از ازبکستان به اسرائیل به دلیل بیماری همه گیر COVID-19 در مارس 2020 متوقف شد.

Author: admin