مغولستان 50،400 دوز واکسن AstraZeneca را از طریق مرکز COVAX دریافت می کند

مغولستان 50،400 دوز واکسن AstraZeneca را از طریق مرکز COVAX دریافت می کند

Tainynews – گزارش مونتسام ، مغولستان بسته بعدی برنامه 50400 دوز واکسن AstraZeneca را طبق برنامه توزیع واکسن از طریق مرکز COVAX دریافت کرد.

این واکسن با پرواز چارتر در مسیر سئول-اولانباتور آورده شده و هواپیما حدود ساعت 21 شب دیروز در فرودگاه بین المللی Buyant-Ukhaa در اولان باتور فرود آمد.

علاوه بر این ، گفتگوهای مربوط به خرید واکسن Verocell از شرکت Sinopharm چین در حال انجام است و به زودی 900000 دوز واکسن در مغولستان آورده خواهد شد.

Author: admin