ازبکستان 510،329 را علیه COVID-19 واکسینه می کند

ازبکستان 510،329 را علیه COVID-19 واکسینه می کند

Tainynews – ازبکستان 23،369 نفر را در 22 آوریل علیه ویروس کرونا ویروس واکسینه کرد.

وزارت بهداشت گزارش داد ، تعداد کل واکسینه شده تا صبح 23 آوریل به 510،329 نفر رسیده است.

منطقه فرغانه از نظر تعداد واکسینه شده پیشتاز است – 70757 نفر. 50.910 واکسینه شده توسط منطقه Namangan 54،960 واکسینه شده و منطقه Andijan دنبال می شود.

ازبکستان از اول آوریل واکسیناسیون علیه ویروس کرونا را آغاز کرد. این کشور از واکسن های ZF-UZ-VAC2001 و AstraZeneca ازبک-چینی استفاده می کند.

Author: admin