بیش از 20 کامیون در حوالی ایستگاه بازرسی چالدیبار گیر کرده اند

بیش از 20 کامیون در حوالی ایستگاه بازرسی چالدیبار گیر کرده اند

Tainynews – صف کامیون ها در ایستگاه بازرسی جاده چالدیبار در منطقه پانفیلوف در منطقه چوی در 23 آوریل مشاهده شد.

این ایست بازرسی در نزدیکی مرز قزاقستان واقع شده است.

رانندگان وسایل نقلیه سنگین گفتند که بررسی و عبور از ایست بازرسی برای یک کامیون حدود دو ساعت طول می کشد. عبور از مرز قرقیزستان سریع است ، اما طرف قزاقستانی یک معاینه طولانی دارد.

به گفته رانندگان ، اکنون بیش از 20 کامیون سنگین در آنجا گیر کرده اند.

Author: admin