نخست وزیران تاجیکستان ، ازبکستان برای گفتگو در خوجند

نخست وزیران تاجیکستان ، ازبکستان برای گفتگو در خوجند

Tainynews – وزارت امور خارجه تاجیکستان گفت – هیئت دولت ازبکستان در 21 آوریل وارد دوشنبه شد تا در مورد همکاری های دو جانبه در زمینه تجارت ، حمل و نقل ، ارتباطات ، نیروگاه برق آبی ، صنعت و کشاورزی گفتگو کند.

نتایج کارها در جلسه نخست وزیر تاجیکستان کوهیر رسولزودا و نخست وزیر ازبکستان عبدالله آریپوف در خوجند در 24 آوریل مورد بررسی قرار می گیرد.

نخست وزیران در مورد روند آماده سازی سفر رسمی رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرضیایف به تاجیکستان در ژوئن 2021 گفتگو خواهند کرد.

Author: admin