مغولستان دسته دوم واکسن Sputnik V را دریافت می کند

مغولستان دسته دوم واکسن Sputnik V را دریافت می کند

Tainynews – رئیس ایالت بزرگ مجلس شورای اسلامی (پارلمان) مغولستان G.Zandanshatar در تاریخ 22 آوریل سفیر روسیه در مغولستان عزیزوف را پذیرفت.

سفیر گفت که اولین دسته از 10 هزار دوز واکسن Sputnik V COVID-19 قبلاً طبق توافق با شرکت مغولستانی “Em-Impex” تحویل داده شده بود و دسته دوم در آینده نزدیک وارد می شود و نیاز به توضیح بیشتر برای زمان بندی وجود دارد و گزارش برنامه زایمان واکسن از طریق وزارت بهداشت ، گزارش مونتسام.

در کل ، 1.0 میلیون دوز واکسن از روسیه تأمین می شود.

Author: admin