هزینه های مربوط به حقوق کارمندان دولت در ماه مارس به 3.9 میلیارد دلار رسید

هزینه های مربوط به حقوق کارمندان دولت در ماه مارس به 3.9 میلیارد دلار رسید

Tainynews – طبق گفته وزارت اقتصاد ، هزینه های بودجه نقدی در مارس 2021 بالغ بر 13356.2 میلیون مبلغ بوده است.

هزینه های مربوط به حقوق کارمندان دولت به 3،992.6 میلیون نفر رسیده است.

هزینه های مزایای کمک های اجتماعی به جمعیت بالغ بر 832.6 میلیون مادر ، مزایای تأمین اجتماعی – 0.6 میلیون مادر است.

بقیه بودجه برای تأمین سایر هزینه های اولویت دار بودجه دولت استفاده می شود.

Author: admin