مرزبانان قرقیزستان تلاش برای قاچاق 5 گوزن را خنثی می کنند. شاخ های 4 گوزن برداشته شد

مرزبانان قرقیزستان تلاش برای قاچاق 5 گوزن را خنثی می کنند. شاخ های 4 گوزن برداشته شد

Tainynews – مرزبانان قرقیزستان در 22 آوریل تلاش قاچاق آهوها در حومه کادامجای منطقه باتکن را خنثی کردند.

مرزبانان اتومبیلی را پیدا کردند که متعلق به تبعه قرقیزستان بود و 5 آهو داخل آن بود. سن گوزن ها بین 1 تا 4 سال متغیر بود. شاخ شاخ 4 گوزن برداشته شد.

یک راننده و سرنشین وی ، از ازبکستان ، با هدف روشن شدن شرایط در بازداشت بودند.

مرزبانان متوجه شدند که این خودرو با گوزن ها به ازبکستان منتقل شده است ، اما راننده مدارک لازم برای صادرات گوزن را ندارد.

گوزن های دستگیر شده برای تحقیقات بیشتر به آژانس های خط تحویل داده شدند.

Author: admin