قزاقستان تاکنون 823،498 نفر را علیه ویروس کرونا واکسینه کرده است

قزاقستان تاکنون 823،498 نفر را علیه ویروس کرونا واکسینه کرده است

Tainynews – از اول فوریه ، 823،498 نفر در قزاقستان اولین واکسن ضد ویروس کرونا را زدند.

132،803 نفر تاکنون شلیک دوم را دریافت کرده اند.

هیچ عارضه جانبی جدی گزارش نشده است ، منار اسماگول ، معاون مدیر وابسته مرکز علمی تخصص بهداشتی و اپیدمیولوژیک گفت.

Kazinform گزارش می دهد ، 0.4٪ از واکسیناسیون ها واکنش های پیش بینی شده مانند واکنش های محلی ، افزایش دما ، افزایش فشار خون در کوتاه مدت ، قرمزی و درد در ناحیه تزریق را نشان می دهد.

Author: admin