ماشین آلات کشاورزی به ارزش 222 میلیون سوم توسط کشاورزان قرقیزستان اجاره داده شده است

ماشین آلات کشاورزی به ارزش 222 میلیون سوم توسط کشاورزان قرقیزستان با اجاره

Tainynews وزیر کشاورزی Askarbek Janybekov گفت: – ماشین آلات کشاورزی به ارزش 222 میلیون soms توسط کشاورزان قرقیزستان از طریق لیزینگ از سال بدست آمده است.

Author: admin