13 کارگر بهداشت در قرقیزستان به ویروس کرونا مبتلا می شوند

13 کارگر بهداشت در قرقیزستان به ویروس کرونا مبتلا می شوند

Tainynews – 13 مورد COVID-19 در میان کارکنان بهداشتی در 24 ساعت تأیید شد ، تیم عملیاتی در سراسر کشور برای مهار ویروس کرونا در 24 آوریل گزارش شده است.

9 مورد از آنها در بیشکک ، 2 مورد در منطقه چوی ، 1 مورد در منطقه اوش و 1 مورد در منطقه ایسیک کول تأیید شدند.

3 کارگر پزشکی پس از بهبودی از بیمارستان ها مرخص شدند ، 5 کارگر پزشکی به انزوا در خانه پایان دادند.

تعداد كل پزشكان مبتلا به COVID-19 4395 نفر است و 4305 نفر از آنها بهبود يافته اند.

Author: admin