163 نفر از بیماری COVID-19 بهبود یافتند

163 نفر از بیماری COVID-19 بهبود یافتند

Tainynews – 163 نفر از بیماری پنومونی ناشی از COVID-19 و قرقیزستان بهبود یافتند ، تیم عملیاتی در سراسر کشور برای مهار ویروس کرونا در 24 آوریل گزارش شده است.

بیشکک گزارش داد 84 مورد بهبودی جدید ، منطقه چوی – 54 ، منطقه نارین – 8 ، منطقه ایسیک کول – 8 ، منطقه جلال آباد – 5 ، شهر اوش – 2 ، منطقه اوش – 1 ، منطقه باتکن – 1

از مارس 2020 ، در مجموع 87880 نفر در قرقیزستان از بیماری COVID-19 بهبود یافته اند.

Author: admin