رویدادهای فرهنگی ، ورزشی ، بهره برداری از زمین های بازی هنوز مجاز نیست

رویدادهای فرهنگی ، ورزشی ، بهره برداری از زمین های بازی هنوز مجاز نیست

مسابقات جیو جیتسو

Tainynews – تیم عملیاتی سراسر کشور برای مبارزه با کروناویروس فعالیت های زیر را برای جلوگیری از ممنوعیت بعد از 1 ژوئن پیشنهاد کردند.

اینها شامل رویدادهای فرهنگی ، ورزشی ، علمی ، خانوادگی ، یادبود است.

بهره برداری از امکانات تفریحی ، امکانات تفریحی کودکان و زمین های بازی ، کلوپ های بازی رایانه ای ، موسسات آموزش پیش دبستانی پس از 1 ژوئن مجاز نخواهد بود.

این تیم عملیاتی سراسر کشور گفت: “از سرگیری همه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی از اول ژوئن با رعایت دقیق هنجارهای بهداشتی و اپیدمیولوژیک پیشنهاد می شود.”

Author: admin