58 بیمار ویروسی کرونا در قرقیزستان در شرایط بسیار شدید هستند

58 بیمار ویروسی کرونا در قرقیزستان در شرایط بسیار شدید هستند

Tainynews – از 24 مارس 1417 بیمار COVID-19 تحت درمان بستری در قرقیزستان وجود دارد.

16 (1.1٪) در شرایط رضایت بخش ، 1011 (71.3٪) – در حد متوسط ​​، 332 (23.4٪) – شدید ، 58 (4.0٪) – وضعیت بسیار شدید هستند.

1753 بیمار تحت درمان سرپایی هستند.

Author: admin