رئیس AUCA مظنون به خرید و فروش مواد مخدر است: وزارت کشور

رئیس AUCA مظنون به خرید و فروش مواد مخدر است: وزارت کشور

دکتر اندرو سی. کوچینس ، رئیس AUCA عکس از عایشه سلطان بکووا

Tainynews – وزارت کشور در 24 آوریل گزارش داد – اندرو کوچینس ، رئیس دانشگاه آمریکایی آسیای میانه ، مظنون به خرید و فروش مواد مخدر است.

وی از بازداشت آزاد و ممنوعیت سفر صادر شد.

وزارت کشور گفت که شواهد کافی برای بازجویی از اندرو کوچینس و سایر اقدامات تحقیقاتی در اختیار دارد.

بسته ای به نام وی از امارات متحده عربی با قرص هایی به رنگ زرد و سفید ، کپسول های آبی و قرمز و سفید در کیسه های کوچک شفاف پلی اتیلن وارد شده است. بعداً ، نتایج بررسی نمونه های مواد ، قرص ها حاوی ماده روانگردان است.

به عنوان بخشی از تحقیقات ، خانه و ماشین کوچینز جستجو شد.

Author: admin