قرقیزستان 228 مورد جدید COVID-19 را گزارش می کند

قرقیزستان 228 مورد جدید COVID-19 را گزارش می کند

Tainynews – قرقیزستان 228 مورد جدید COVID-19 ، t را گزارش داداو تیم عملیاتی در سراسر کشور برای مهار ویروس کرونا در 25 آوریل گزارش داد.

شهر بیشکک روزانه 149 مورد جدید ثبت کرده است ، منطقه چوی – 45 ، منطقه ایسیک-کول – 16 ، اوش – 8 ، منطقه نارین – 5 ، منطقه اوش – 3 ، منطقه تالاس – 2.

در طی یک روز چهار نفر جان خود را از دست دادند.

طبق گزارش وزارت بهداشت ، از مارس 2020 ، در مجموع 93،831 مورد آلودگی به COVID-19 در قرقیزستان تأیید شده است.

Author: admin