قرقیزستان از اول ژوئن به طور کامل قفل مشاغل را از بین برد

قرقیزستان از اول ژوئن به طور کامل قفل مشاغل را از بین برد

Tainynews – تیم عملیاتی سراسر کشور برای پیشگیری از عروق کرونا در 19 مه گفت: از اول ژوئن برنامه ریزی شده است تا انواع فعالیت های اقتصادی و اجتماعی با رعایت دقیق هنجارهای بهداشتی و اپیدمیولوژیک از سر گرفته شود.

برخی از محدودیت ها پس از 1 ژوئن ، مانند برگزاری رویدادهای فرهنگی ، ورزشی ، علمی ، خانوادگی و به یاد ماندنی ، هنوز هم به اجرا در خواهند آمد. فعالیت اشیاء سرگرمی؛ کار اشیاء سرگرمی کودکان و زمین های بازی. کلوپ های اینترنتی و کلوپ های بازی رایانه ای ، فعالیت سازمان ها در حوزه آموزش پیش دبستانی.

Author: admin