186 نفر دیگر از ویروس کرونا در قرقیزستان بهبود یافتند

186 نفر دیگر در قرقیزستان از ویروس کرونا بهبود یافتند

Tainynews – 186 نفر از بیماری COVID-19 و ذات الریه ناشی از جامعه بهبود یافته اند ، تیاو تیم عملیاتی در سراسر کشور برای مهار ویروس کرونا در 25 آوریل گزارش داد.

بیشکک گزارش 113 مورد بهبودی ، منطقه چوی – 41 ، منطقه جلال آباد – 8 ، منطقه نارین – 8 ، منطقه ایسیک کول – 7 ، منطقه تالاس – 5 ، منطقه اوش – 4

تعداد کل افراد بهبود یافته از COVID-19 در قرقیزستان از مارس 2020 به 88006 نفر رسیده است.

Author: admin