عکس های بایگانی منطقه کوچور – خبرگزاری AKIpress

عکس های بایگانی منطقه کوچور

Tainynews – منطقه کوچور در دهه 1930 تأسیس شد.

در قسمت شمال شرقی منطقه نارین واقع شده است.

مساحت منطقه کوچور 64 هزار کیلومتر مربع است.

مرکز اداری روستای کوچکور است.

تا 30 دسامبر 1962 بخشی از منطقه تین شان بود و از 11 دسامبر 1970 بخشی از منطقه نارین است.

خبرنگار تورموش عکس های بایگانی از کوچکور یافت:

Author: admin