سفر وزیر دفاع روسیه به تاجیکستان و ازبکستان با خطرات ناشی از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان همراه است – گزارش

سفر وزیر دفاع روسیه به تاجیکستان و ازبکستان با خطرات ناشی از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان همراه است – گزارش

Tainynews – سفرهای وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو به تاجیکستان و ازبکستان ، جایی که وی با وزرای دفاع این کشورها گفتگوهای دوجانبه داشت ، در درجه اول با نگرانی در مورد اوضاع افغانستان در میان خروج نیروهای …

Author: admin