پیشنهادی برای ممنوعیت عروسی ، تعمید ، توزیع مواد غذایی برای نیازمندان در کلیساها

پیشنهادی برای ممنوعیت عروسی ، تعمید ، توزیع غذا برای نیازمندان در کلیساها

Tainynews – مرکز نظارت بر بهداشت و اپیدمیولوژیک دولتی بیشکک ممنوعیت خدمات ، عروسی ، تعطیلات و تهیه و توزیع غذا برای فقرا را در کلیساها و سایر نهادهای مذهبی پیشنهاد می کند.

پزشک اصلی مرکز کوبان کونداشف گفت که همین مورد برای مساجد توصیه می شود که غذا را در محل خود نپزند.

توصیه تا زمانی که وضعیت اپیدمی در شهر بهبود نیابد معتبر است.

Author: admin