مغولستان 782،314 نفر را علیه ویروس کرونا واکسینه می کند

مغولستان 782،314 نفر را علیه ویروس کرونا واکسینه می کند

Tainynews – از 28 آوریل ، در مجموع 782،314 نفر اولین دوز واکسن علیه COVID-19 را در مغولستان دریافت کرده اند.

مونتسام گزارش می دهد که آنها 38 درصد از افراد واجد شرایط واکسن (2،067،292 جمعیت بزرگسال) و 60٪ از کل جمعیت مغولستان را نشان می دهند.

298،257 نفر عکس دوم را گرفتند.

از 24 آوریل ، بیش از 70،000 نفر در یک روز در شهر اولان باتور و همچنین در مناطق صادر کننده و کشاورزی این کشور مانند اهداف دارخان-اول ، اورخون ، اومنوگوبی ، سلنج و دورنگوبی واکسینه می شوند. فقط در تاریخ 28 آوریل ، 65،240 نفر در شهر اولان باتور واکسینه شده اند.

Author: admin