تجمع مسالمت آمیز در وضعیت مرزی قرقیزستان و تاجیکستان در بیشکک برگزار می شود

تجمع مسالمت آمیز در وضعیت مرزی قرقیزستان و تاجیکستان در بیشکک برگزار می شود

Tainynews – تجمعی در مورد وضعیت در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان در مقابل ساختمان دولت در بیشکک در تاریخ 29 آوریل در حال برگزاری است.

این تجمع مسالمت آمیز قرار است ساعت 14 برگزار شود.

Author: admin