قرقیزستان می تواند تقاضای خود را به طور کامل در سیب زمینی ، محصولات لبنی و میوه ای تأمین کند

قرقیزستان می تواند تقاضای خود را به طور کامل در سیب زمینی ، محصولات لبنی و میوه ای تأمین کند

Tainynews اعزامات موکاشف معاون وزیر کشاورزی در جلسه پارلمان در تاریخ 28 آوریل گفت: قرقیزستان می تواند فقط سه نوع محصولات کشاورزی به طور کامل برای خود فراهم کند – سیب زمینی ، لبنیات و میوه جات.

Author: admin