یک شهروند قرقیزی بر اثر جراحات وارده در درگیری مرزی قرقیزستان و تاجیکستان درگذشت

یک شهروند قرقیزی بر اثر جراحات وارده در درگیری مرزی قرقیزستان و تاجیکستان درگذشت

Tainynews وزارت بهداشت ، درمان و توسعه اجتماعی گزارش داد – یک شهروند قرقیزی به دلیل جراحات وارده در درگیری های مرزی قرقیز و تسجیک درگذشت.

از ساعت 6.00 بعدازظهر پنج نفر دیگر که آسیب دیده بودند به بیمارستان منتقل شدند.

در مجموع 17 شهروند آسیب دیده به دنبال کمک پزشکی بودند.

15 نفر در بیمارستان های منطقه باتکن با شدت جراحات وارده متفاوت هستند.

سرویس مرزی قرقیزستان گفت که تنش مرزی در 29 آوریل افزایش یافته است. نیروهای مرزی قرقیزستان و تاجیکستان به تبادل آتش پرداختند.

Author: admin