تحقیقات در مورد تحریکات در حال انجام است. قرقیزستان ارسال یادداشت به تاجیکستان – رئیس مجلس

تحقیقات در مورد تحریکات در حال انجام است. قرقیزستان ارسال یادداشت به تاجیکستان – رئیس مجلس

Tainynews تالانت مامیتوف ، رئیس مجلس ، به شهروندان تجمع کرده در خارج از خانه دولت در بیشکک گفت: تحقیقات در مورد تحریکات در حال انجام است.

مامیتوف گفت: “طبق اطلاعات آژانس های اجرای قانون ، طرف تاجیکی آتش گشود. ما در حال ارسال یادداشت به تاجیکستان هستیم.”

گروهی از شهروندان با تجمع در مقابل مجلس دولت خواستار حل مسائل مرزی هستند.

چندین مجروح ، یک نفر بر اثر جراحات وارده در درگیری مرزی قرقیزستان و تاجیکستان درگذشت.

Author: admin