سرویس مرزی می گوید ، منطقه توزیع آب Golovnoi تحت کنترل کامل قرقیزستان است

سرویس مرزی می گوید ، منطقه توزیع آب Golovnoi تحت کنترل کامل قرقیزستان است

Tainynews سرویس مطبوعاتی سرویس مرزی کمیته امنیت ملی دولت گفت – قرقیزستان در حال افزایش حضور نظامیان در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان است.

در این گزارش آمده است: تقابل طرفین ادامه دارد ، از جمله با استفاده از سلاح از هر دو طرف.

سرویس مرزی گفت: تاسیسات توزیع آب Golovnoi در منطقه باتکن در منطقه باتکن تحت کنترل کامل قرقیزستان است.

Author: admin