نخست وزیران قرقیزستان ، تاجیکستان تشدید درگیری های مرزی را غیر قابل قبول می دانند

نخست وزیران قرقیزستان ، تاجیکستان تشدید درگیری های مرزی را غیر قابل قبول می دانند

Tainynews – سرویس مطبوعاتی دولت قرقیزستان گزارش داد – نخست وزیر اولوکبک ماریپوف و نخست وزیر تاجیکستان کوهیر رسولزودا در کازان روسیه گفتگو کردند.

نخست وزیران درباره اوضاع در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان گفتگو کردند.

آنها از طریق گفتگوها برای زودتر حل و فصل وضعیت درگیری در مرز ابراز آمادگی کامل کردند.

نخست وزیران به اتفاق آرا در مورد غیرقابل قبول بودن استفاده از زور در حل مسائل مرزی توافق کردند و گفتند که برای جلوگیری از تشدید بیشتر منازعات باید اقدامات فوری انجام شود.

Author: admin