نخست وزیران قرقیزستان ، تاجیکستان برای گفتگو در کازان

نخست وزیران قرقیزستان ، تاجیکستان برای گفتگو در کازان

Tainynews سرویس مطبوعاتی دولت قرقیزستان در تاریخ 29 آوریل گزارش داد – نشست دو جانبه نخست وزیر قرقیزستان Ulukbek Maripov با نخست وزیر تاجیکستان کوهیر رسولزودا در پایان جلسه شورای بین دولتی اوراسیا در کازان روسیه برنامه ریزی شده است.

نخست وزیران در مورد وضعیت مرزی قرقیزستان و تاجیکستان گفتگو خواهند کرد.

Author: admin