در درگیری های مرزی قرقیزستان و تاجیکستان 25 شهروند قرقیزی زخمی و 1 نفر کشته شد

در درگیری های مرزی قرقیزستان و تاجیکستان 25 شهروند قرقیزی زخمی و 1 نفر کشته شد

Tainynews – تعداد کل شهروندان آسیب دیده در درگیری مرزی قرقیزستان و تاجیکستان از ساعت 7.35 بعد از ظهر. آلیزا سلتونبکووا ، معاون وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی ، گفت که یک نفر بر اثر جراحات وارده درگذشت.

وی گفت ، اطلاعات بیشتر بعداً ارائه خواهد شد.

وزارت بهداشت گفت که تخت های اضافی قبلی در بیمارستان های منطقه باتکن آماده می شوند.

Author: admin