غذایی که از بیشکک به باتکن ارسال می شود

غذایی که از بیشکک به باتکن ارسال می شود

Tainynews – وزارت بهداشت و توسعه اجتماعی 54 تن غذا به منطقه باتکن ارسال کرد.

محموله از طریق وزارت شرایط اضطراری تحویل خواهد شد. داروها و بانداژها برای حمل و نقل آماده می شوند.

این حادثه در مرز قرقیزستان و تاجیکستان در تاریخ 28 آوریل پس از آن آغاز شد که طرف تاجیکی نصب دوربین های نظارت تصویری را در نزدیکی نقطه توزیع آب Golovnoy در روستای کوک تاش ، منطقه باتکن آغاز کرد. ساکنان محلی خواستار برداشتن تجهیزات شدند. پس از یک درگیری لفظی ، طرفین شروع به پرتاب سنگ به یکدیگر کردند.

در تاریخ 29 آوریل ، تبادل آتش بین نیروهای قرقیزستان و تاجیکستان در نزدیکی منطقه Golovnoy آغاز شد. حداقل 17 قرقیزستان زخمی و 1 نفر کشته شد.

Author: admin