بیش از 800 قرقیزستان از منطقه درگیری مرزی قرقیزستان و تاجیکستان تخلیه شدند

بیش از 800 قرقیزستان از منطقه درگیری مرزی قرقیزستان و تاجیکستان تخلیه شدند

Tainynews – دولت منطقه باتکن در شامگاه 29 آوریل گزارش داد – بیش از 800 نفر از منطقه درگیری در مرز قرقیزستان و تاجیکستان تخلیه شده اند.

وزارت بهداشت گفت که 17 نفر زخمی شدند و یک نفر در نتیجه درگیری جان خود را از دست داد. زخم در حال دریافت کمک است.

در مجموع 848 نفر به ایمنی تخلیه شده اند ، از جمله 498 نفر به شهر باتکن و 350 نفر به لیلهک منتقل شده اند. اعضای کمیسیون حمایت از مدنی به شهروندان غذا می دهند.

وضعیت همچنان متشنج است ، تیراندازی متوقف نشده است.

Author: admin