قرقیزستان 331 مورد ویروس کرونا را تایید کرد

قرقیزستان 331 مورد ویروس کرونا را تایید کرد

Tainynews وزارت بهداشت در 30 آوریل گزارش داد ، قرقیزستان 331 مورد ویروس کرونا را برای روز گذشته تأیید کرده است.

این موارد جدید شامل 211 مورد در بیشکک ، 83 مورد در منطقه چوی ، 25 مورد در منطقه ایسیک کول ، 5 مورد در اوش ، 3 مورد در منطقه اوش ، 2 مورد در منطقه نارین ، 2 مورد در منطقه باتکن است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا ، از جمله 43752 مورد تأیید شده بالینی ، به 95275 رسید.

Author: admin