ذخایر ناخالص بانک ملی در ماه آوریل 2.397 میلیارد دلار بود

ذخایر ناخالص بانک ملی در ماه آوریل 2.397 میلیارد دلار بود

Tainynews – براساس اعلام بانک ملی جمهوری قرقیزستان ، ذخایر ناخالص در آوریل 2020 به 2،397.59 میلیون دلار بالغ شده است.

بخشی از مایعات بالغ بر 2،313.76 میلیون دلار بود.

ذخایر ناخالص 35.8 میلیون دلار در مقایسه با ماه مارس از 2.361.85 میلیون دلار افزایش یافته است.

Author: admin