1.1 میلیون نفر در قزاقستان علیه ویروس کرونا واکسینه کرده اند

Tainynews – از 30 آوریل 1 میلیون و 184 هزار و 124 نفر در قزاقستان در برابر عفونت ویروس کرونا واکسینه شده اند.

وزارت بهداشت گفت 239،965 نفر از آنها شلیک دوم را دریافت کردند.

شهر آلماتی تاکنون 211،044 نفر را واکسینه کرده است ، منطقه آلماتی – 146،239 ، کاراگاندا – 109،632 ، نورالسلطان – 106،284 ، شیمکنت – 102،552 ، ترکستان – 91،566 ، قزاقستان شرقی – 65،126 ، منطقه ژامبیل – 49،983 ، منطقه آکتوبه – 42،838 ، منطقه Pavlodar – ، منطقه قزاقستان غربی – 36،765 ، منطقه Akmola – 35،415 ، منطقه قزاقستان شمالی – 33،183 ، منطقه Kostanay – 31،996 ، منطقه Kyzylorda – 31،791 ، منطقه Atyrau – 25،782 ، منطقه Mangistau – 24،148.

Author: admin