31 قرقیزستان در نتیجه درگیری مرزی قرقیزستان و تاجیکستان جان خود را از دست دادند

31 قرقیزستان در نتیجه درگیری مرزی قرقیزستان و تاجیکستان جان خود را از دست دادند

Tainynews معاون وزیر بهداشت و توسعه اجتماعی ، آلیزا سلتونبکووا ، در جلسه توجیهی گفت: تعداد شهروندان قرقیزستان که در نتیجه درگیری مرزی قرقیزستان و تاجیکستان زخمی شدند به 154 نفر رسید. 31 نفر از آنها جان خود را از دست دادند.

وی گفت: از میان 154 زخمی ، 121 نفر غیرنظامی و 23 نفر مجری قانون هستند.

Author: admin