جپاروف و رحمان درباره وضعیت مرزی قرقیزستان و تاجیکستان گفتگو کردند

جپاروف و رحمان درباره وضعیت مرزی قرقیزستان و تاجیکستان گفتگو کردند

Tainynews – رئیس جمهور سدیر جپاروف امروز یک گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان داشت.

سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد ، رهبران در مورد اقدامات سریعتر تنش زدایی در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان گفتگو کردند.

جپاروف گفت ، قرقیزستان قصد دارد از طریق گفتگو به مسائل بین ایالتی بپردازد و از وضعیت پایدار در مرز حمایت کند.

وی ابراز اطمینان کرد که همکاری سودمند دو جانبه بیشتر توسعه خواهد یافت.

سران کشورها توافق کردند که بحران را به روشی مسالمت آمیز حل کنند و در نیمه دوم ماه مه در دوشنبه دیدار کنند.

هیئت های دو کشور در تاریخ 1 ماه مه در باتکن گفتگوهای مرزی انجام می دهند.

Author: admin