نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد به سهم قرقیزستان در عادی سازی اوضاع در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان اشاره کرد

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد به سهم قرقیزستان در عادی سازی اوضاع در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان اشاره کرد

Tainynews – وزیر امور خارجه روسلان کازاکبائف امروز با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در آسیای میانه ، رئیس مرکز منطقه ای دیپلماسی پیشگیرانه برای آسیای میانه ناتالیا غرمان در مورد وضعیت مرزی قرقیزستان و تاجیکستان گفتگوی تلفنی داشت.

وزیر امور خارجه کازاکبائف گفت که توافق بر سر آتش بس و تنظیم اوضاع از طریق گفتگوها بین طرفین حاصل شده است. وزیر کازاکبائف نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد را در مورد تنش های 29 آوریل و وضعیت فعلی در مناطق مرزی قرقیزستان آگاه کرد.

وزیر کازاکبائف به تعهد قرقیزستان به تعهدات و توافق نامه های بین المللی و دو جانبه اشاره کرد.

وزیر امور خارجه گفت که هر دو طرف تلفات دارند. هزاران نفر در قرقیزستان آواره ، خانه ها و زیرساخت ها تخریب شدند. وزیر کازاکبائف ابراز امیدواری کرد که سازمان ملل متحد به شهروندان آواره کمک کند ، و امکانات تخریب شده را بازسازی کند.

وزیر کازاکبائف گفت ، این کارها به مبنایی مطمئن برای صلح پایدار تبدیل می شوند. وی پیشنهاد کرد که تمرکز بخشی از برنامه ها و پروژه های آژانس های سازمان ملل متحد در زمینه بازسازی پس از جنگ در منطقه باتکن اصلاح شود.

ناتالیا گرمان ، رئیس مرکز منطقه ای دیپلماسی پیشگیری ، از توافق حاصل شده میان طرفین در مورد آتش بس و امضای پروتکل تنظیم درگیری مسلحانه استقبال کرد. وی به سهم قرقیزستان در عادی سازی اوضاع اشاره کرد.

ناتالیا گرمن آمادگی آژانس های سازمان ملل را برای کمک های فنی به طرف های درگیر در اجرای توافق های به دست آمده در محدوده برنامه های منطقه ای و دو جانبه موجود ابراز داشت.

وی گفت دبیرکل سازمان ملل وضعیت مرزی بین قرقیزستان و تاجیکستان را دنبال می کند. وی گفت که ستاد سازمان ملل از توافق نامه آتش بس توسط کشورها مطلع است.

سازمان ملل متحد از هر دو طرف می خواهد تا مذاکرات مستقیم را برای تنظیم مسالمت آمیز مسائل برجسته ادامه دهند.

Author: admin