اداره پلیس منطقه می گوید ، وضعیت در روستاهای مرزی منطقه پایدار منطقه باتکن

اداره پلیس منطقه می گوید ، وضعیت در روستاهای مرزی منطقه پایدار منطقه باتکن

Tainynews – بخش جاده اوش-ایسفانا در منطقه جاکا-اوروک (تورت-کوچو) مسدود شده است.

اداره پلیس منطقه باتکن گزارش داد که جاده از شن و ماسه ای که قبلاً توسط طرف تاجیکی در جاده قرار داده شده بود پاک شد.

در این گزارش آمده است که وضعیت در روستاهای کوک تاش ، سمرقاندک ، آک سای ، کیزیل – بل پایدار است.

Author: admin