تجمع مغول ها در کره جنوبی خواستار تخلیه آنها است

تجمع مغول ها در کره جنوبی خواستار تخلیه آنها است

Tainynews – در تاریخ 20 ماه مه ، اتباع مغولستان تظاهرات مسالمت آمیز را در مقابل وزارت امور خارجه کره جنوبی برگزار کردند.

افراد مسن و افراد دارای معلولیت نیز در این راهپیمایی شرکت کردند.

معترضین خواستار تخلیه آنها از کره جنوبی هستند.

آنها خواستار پاسخ رسمی دولت مغول یا کمیسیون اضطراری ملی در مورد بازگشت آنها به کشور خود هستند.

Author: admin