پوتین آماده است تا به عنوان میانجی در حل و فصل درگیری مرزی قرقیزستان و تاجیکستان عمل کند – پسکوف

پوتین آماده است تا به عنوان میانجی در حل و فصل درگیری مرزی قرقیزستان و تاجیکستان عمل کند – پسکوف

Tainynews دیمیتری پسکوف ، دبیر مطبوعاتی کرملین به خبرنگاران گفت – ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آماده است به عنوان واسطه در حل اختلاف بین قرقیزستان و تاجیکستان عمل کند.

Author: admin