سرویس مرزی می گوید ، وضعیت در مرز قرقیزستان و تاجیکستان پایدار است

سرویس مرزی می گوید ، وضعیت در مرز قرقیزستان و تاجیکستان پایدار است

Tainynews – سرویس مرزی کمیته امنیت ملی دولت قرقیزستان گفت: اوضاع در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان از ساعت 9:00 صبح 1 مه ثابت است.

حوادث و تیراندازی در شب گذشته ثبت نشده است.

اوضاع در روستاهای Kok-Tash ، Samarkandek ، Arka-1 ، Arka-2 ، Borborduk تثبیت شد.

جاده اوش – ایسفنا مسدود نشده است.

مرزبانان در حال گشت زنی در منطقه نزدیک خط مرزی هستند.

پلیس سد معبر کرد. وزارت امور داخله گفت که کار ارتباطی با ساکنان مناطق مرزی انجام می شود.

Author: admin