شورای امنیت می گوید گزارش در مورد ادعای دستگیری شهروندان قرقیزستان جعلی است

شورای امنیت می گوید گزارش در مورد ادعای دستگیری شهروندان قرقیزستان جعلی است

Tainynews – دبیرخانه شورای امنیت در تاریخ 30 آوریل گزارش داد که اطلاعات مربوط به دستگیری دو قرقیزستان جعلی است.

این اطلاعات در شبکه های اجتماعی منتشر شده است و ادعا می کند که نظامیان تاجیکستان در زمان درگیری مرزی قرقیزستان و تاجیکستان دو قرقیزستان را اسیر کرده اند.

شورای امنیت این اطلاعات را تکذیب کرد.

شورای امنیت گفت: “این فیلم احتمالاً در سال 2017 ساخته شده است و هیچ ارتباطی با وقایع 28 تا 29 آوریل در مرز قرقیزستان و تاجیکستان در منطقه باتکن ندارد.”

Author: admin