بیش از 4000 نفر از منطقه درگیری مرزی در منطقه باتکن تخلیه شده اند

بیش از 4000 نفر از منطقه درگیری مرزی در منطقه باتکن تخلیه شده اند

Tainynews – گلمیرا عبدرالیوا ، وزیر حمل و نقل ، معماری ، ساخت و ساز و ارتباطات گفت: بیش از 4000 شهروند از منطقه درگیری مرزی در منطقه باتکن از 29 تا 30 آوریل تخلیه شدند.

وزارت ترانسپورت از 114 مینی بوس برای تخلیه استفاده کرد.

وزیر افزود: “در صورت نیاز برای حمل و نقل بیشتر شهروندان ، بیش از 90 مینی بوس در ذخیره باقی می مانند.”

وزارت حمل و نقل همچنین حمل و نقل کمک های بشردوستانه را به منطقه باتکن ترتیب می دهد.

Author: admin