روسای جمهور قرقیزستان و ازبکستان گفتگوهای تلفنی انجام می دهند

روسای جمهور قرقیزستان و ازبکستان گفتگوهای تلفنی انجام می دهند

Tainynews – سدیر جپاروف رئیس جمهور قرقیزستان امروز با شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان گفتگوی تلفنی برقرار کرد.

سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد ، روسای جمهور جنبه های مربوط به همکاری های دوجانبه و منطقه ای ، از جمله حوادث اخیر در مرز قرقیزستان و تاجیکستان را مورد بحث قرار دادند.

طرفین از عادی سازی اوضاع در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان به دلیل تلاش های مشترک ابراز خرسندی کردند.

روسای جمهور بار دیگر بر تعهد خود در حل همه مسائل منطقه از طریق گفتگوی سازنده به منظور تقویت روابط دوستانه و خوب همسایگی بین کشورها تأکید کردند.

Author: admin