معاونان وزیر کشور قرقیزستان ، تاجیکستان در مورد برقراری سریعترین نظم ، آتش بس به توافق رسیدند

معاونان وزیر کشور قرقیزستان ، تاجیکستان در مورد برقراری سریعترین نظم ، آتش بس به توافق رسیدند

Tainynews – سرلشکر سويون عمورزاكف معاون اول وزير كشور با سرلشكر ابراهيمزودا نوظيم معاون قائم مقام وزير داخلي تاجيكستان در قلمرو دهكده بين المللي ، منطقه ليلك ديدار كرد.

معاونین وزیر کشور در مورد راه های تثبیت اوضاع در روستاهای منطقه لیلهک ، برقراری مجدد نظم عمومی و صلح در روستاهای مرزی ، حمایت مشترک از نظم عمومی بحث و تبادل نظر کردند.

وزارت کشور قرقیزستان گفت که طرفین درمورد گفتگوها برای ایجاد ثبات در شرایط به توافق رسیدند.

توافق در مورد سریعترین حالت عادی ، توقف تیراندازی حاصل شد.

وزارت داخله گفت که تمام اقدامات لازم برای ایجاد ثبات در وضعیت منطقه لیلهک در منطقه باتکن انجام شده است.

Author: admin