سرویس مرزی قرقیزستان گزارش های به دام افتادن لایلک را تکذیب می کند

سرویس مرزی قرقیزستان گزارش های به دام افتادن لایلک را تکذیب می کند

منطقه مرزی در لیلهک

Tainynews میرزامیر سیدیکوف ، رئیس بخش اطلاعات و تحلیلی سرویس مرزی قرقیزستان ، در یک کنفرانس مطبوعاتی در تاریخ 1 مه گفت: گزارش های ادعا شده که لیلهک به دام افتاده است ، صحت ندارد.

وی گفت: “نیروهای خدمات مرزی در لیلهک حضور دارند. آنها وظایف خود را انجام می دهند.”

وی افزود ، در عین حال تلاش می شود جاده ای که گاه به گاه لیلهک و باتکن را با سنگ و چیزهای دیگر متصل می کند مسدود شود.

Author: admin