وضعیت در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان همچنان متشنج است – سرویس مرزی قرقیزستان

وضعیت در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان همچنان متشنج است – سرویس مرزی قرقیزستان

Tainynews – میرزامیر سیدیکوف ، رئیس بخش اطلاعات و تحلیلی سرویس مرزی قرقیزستان ، در یک کنفرانس مطبوعاتی در اول ماه مه گفت ، اوضاع در مرزهای قرقیزستان و تاجیکستان همچنان متشنج است.

میرزامیر سیدیکوف گفت: “مرزبانان از مرزها در حالت تقویت شده محافظت می کنند. وضعیت در این منطقه کنترل می شود و تحت کنترل کامل است.”

وی افزود: “جلسه کمیسیون های دولتی برای تعیین مرز و تعیین مرز اکنون تشکیل شده است. روسای جمهور دو کشور مذاکراتی را انجام داده اند. برای حل مساله به روش مسالمت آمیز وظایف تعیین شده است.”

Author: admin